הצלחה של עסק תלויה בין היתר בניהול כספי נכון  המסייע  בקבלת החלטות עסקיות ואסטרטגיות  הקשורות לאופן והמשך פעילותו.

לתאגידים וגופים עסקיים  בינוניים וקטנים אשר היקף פעילותם הכלכלית אינה מצדיקה  העסקה של חשב או מנהל כספים במשרה מלאה דרושים שרותי חשבות וניהול כספים באיכות גבוהה המסייעת להם בקבלת החלטות ומבטיחה  כי ניהול ספרי העסק מתבצע על ידי רואה חשבון בעל ניסיון וידע מקצועי המסוגל לייעץ לחברה בתחום הכספים בהתאם לצרכים העסקיים.

כרואי חשבון וחשבים של עסקים בינוניים וקטנים רכשנו ניסיון עשיר בתחום החשבות וניהול הכספים.

אנו מעוניינים להציע את השירותים הבאים לחברה או לעסק אשר בניהולך:

  • שרותי חשבות.
  • ניהול כספים כולל עבודה מול בנקים.
  • ניהול תזרים מזומנים.
  • ייעוץ ולווי עסקי.
  • עריכת דוחות כספיים.
  • ניהול תקציב ותמחיר.
  • בניית תכניות עסקיות.
  • בדיקת כדאיות.
  • שירותים זמניים של חשב/מנהלת כספים לצרוך פרויקט מסוים או במקרה של הפסקת עבודה.
  • פיקוח על מערכת הנהלת החשבונות והספרים.