משרדנו מסייע לחברות ומשקיעים הבוחנים הזדמניות עסקיות, הקמת שותפויות, מייזמים משותפים או התקשרות לצורך עמידה בתנאי מכרז.

בנוסף ניתנת אפשרות למשקיעים וליזמים ליצור קבוצת משקיעים ולעניין אחרים בפעילות עסקית או השקעה מעניינת.

הניסיון והידע שרכשנו בשנות פעילותינו כרואי חשבון מסייע בקבלת החלטות בנוגע לכדאיות רכישת עסק, השקעות, שיתופי פעולה והקמת עסק חדש. 

הפעולות למציאת הקשר העסקי, עסק פעיל או השקעה מתבצעות בתיאום עם היועצים המשפטיים והפיננסיים של היזם/רוכש לצורך בחינת הדרך הנכונה והכדאית ביותר.

ברשותנו הידע והניסיון בבניית תוכניות עסקיות וליווי לצורך קבלת אשראי בנקאי.

אנו מתחייבים כי פרטייך והנתונים יישמרו בדיסקרטיות מלאה וכל פניה לכל גורם תבוצע רק לאחר קבלת אישור.

אם הינך עונה על אחת הקטגוריות הבאות מלא את הטופס ונשמח לעמוד לרשותך. 

  • מחפש לרכוש עסק קיים.
  • מעוניין להקים עסק חדש.
  • מעוניין להיות שותף לא פעיל בפעילות עסקית.
  • מעוניין להיות שותף פעיל בעסק.
  • בעל רעיון עסקי הזקוק למשקיע/שותף לצורך קידומו.
  • מעוניין להקים קבוצת משקיעים לצורך בחינת השקעות משותפות.
  • מעוניין בייעוץ לצורך בחינת כדאיות ביצוע עסקה או רכישת עסק קיים.

נשמח לעמוד לרשותך היה ומצאנו כי ביכולתנו להעניק את שירותינו לצורך קידום והשגת מטרתך העסקית.