אתם מוזמנים להשאיר פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

עם שליחת הפרטים בטופס הנ”ל, הנך מסכים/מה להצהרה הבאה:
ידוע לי כי אין חובה חוקית למסור פרטים, אך אני מסכים/ה למסור את פרטיי האישיים לצורך הכללתם במאגר לקוחות דרור חיימוף רו”ח.
* השימוש במידע יעשה רק לצורך מטרת איסופו

רחוב המרפא 1, הר חוצבים, ת.ד 45083 ירושלים  9145007

טלפון : 02-5713812פקס: 02-5321238

דוא”ל: dror@haimof.com